زمــانه قرعه نو می زند به نام شما


توسعه سبک های کسب و کار را با کیفیت پرهام تجربه کنید

تعهد اخلاقی پرهام به صنعت کشور

پرهام تعهد اخلاقی دارد که تمام تلاش خود را جهت افزایش بهره وری ، اثر بخشی و کارائی صنعت کشور به کار گرفته و در این مسیر از هیچ همتی فروگزاری نکند.

پرهام در راستای توسعه ترویج دانش ، تجربه و مهارت های کسب شده خود تعهد دارد نسبت به انتقال دانش و مهارت های کسب شده خود به نیروی جوان و علاقه مند اهتمام داشته تا این نیرو ها در آینده ، آینده ساز صنعت کشور باشند.

درباره ما

پرهام با تمرکز بر دو حوزه مدیریت و فناوری اهتمام دارد که تمام تلاش خود را بر ارتقاء ذینفعان کسب و کار و صنعت کشور به کار گیرد. در این راستا با آموزش ، مشاوره ، پیمان پذیری و مدیریت پیمان انواع پروژه های حوزه ماموریتی خود شامل طراحی و توسعه کسب و کار ها ، مدیریت پیمان و پروژه ، طراحی سیستم های کیفیتی و مدیریتی و سازمانی به ارائه خدمت می پردازد.